Vertimų biuro „Centrum Lingua“ suburta komanda kompetentinga šiose srityse

Vertimas raštu

Teisės srities vertimai

Vertimų biuras „Centrum Lingua“ specializuojasi teisės srities vertimų sferoje, todėl turi sukaupęs solidžią sutarčių, procesinių dokumentų teismams ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų vertimo patirtį. Užtikriname, kad vertėjas, kuris bus priskirtas versti teisinio pobūdžio dokumentus, turės reikalingų teisinių žinių, būtinų siekiant preciziškai tiksliai išversti tekstą.

Patentų srities vertimai

Vertimų biuras „Centrum Lingua“ verčia patentinius dokumentus. Visi mūsų patentų vertimai yra atliekami specialistų, turinčių solidžios patirties verčiant tekstus, susijusius su patentais, išradimais, prekių ženklais, dizainu, intelektine nuosavybe. Patentų srities vertimai atspindi kryžkelę tarp dviejų sudėtingų disciplinų – technikos ir teisės – vertimų. Atsižvelgdamas į tai, vertimų biuras „Centrum Lingua“ geba subendrinti kokybiškam vertimui atlikti reikalingas vertėjų kompetencijas.

Finansų srities vertimai

Vertimų biuras „Centrum Lingua“ specializuojasi finansų srities profesionalių vertimo paslaugų teikimo srityje. Turime patyrusių vertėjų, atitinkančių specifinius finansų srities vertimus užsakiusių klientų poreikius. Užtikriname šios specializuotos srities vertimų tikslumą ir konfidencialumą. Dažniausiai verčiame tokius finansų srities dokumentus: marketingo tyrimai, draudimų dokumentacija, audito ataskaitos, įvairios deklaracijų formos, pelno (nuostolio) ataskaitos ir kita.

IT vertimai

Šiandieninėje visuomenėje kompiuterinių informacinių sistemų kūrimas tapo viena iš populiariausių verslo nišų. Vertimų biuras „Centrum Lingua“ specializuojasi informacinių technologijų tekstų vertimo srityje: verčiame kompiuterines programas, programų naudojimo vadovus, IT straipsnius ir kt.

Inžinerijos ir technikos srities vertimai

Inžinerijos ir technikos srities vertimai dažnai apima ir techninius, ir informacinių technologijų (IT) vertimus. Vertėjai specializuojasi verčiant šiuos inžinerijos ir technikos srities dokumentus: elektronikos, prietaisų techninės specifikacijos, programinės įrangos terminija, ekonominė informatika, aplinkos technologijos ir kita.

Interneto svetainių vertimai 

Kiekvienas verslo subjektas turi ambicijų pritraukti potencialių klientų ir partnerių iš kitų užsienio šalių. Pirmasis būsimo verslo kliento ar partnerio įvaizdžio vertinimas prasideda nuo tinkamos interneto svetainės. Todėl ypač svarbu, kad potencialus klientas ar partneris turėtų galimybę su šios internetinės svetainės turiniu susipažinti keliomis užsienio kalbomis. Vertimų biuras „Centrum Lingua“ užtikrina, kad interneto svetainių tekstų vertimai bus tikslūs lingvistine prasme ir konkrečios srities specifikos požiūriu.